Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Magazin - Portré

Utolsó módosítás: 2017. március 07.

Farkas Anett harmadjára is sikeresen pályázott, így a 2016/17-es tanév tavaszi félévében is elnyerte az oktatási asszisztensi megbízást. Rovatunkban a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken segédkező demonstrátor munkájával ismertetjük meg az olvasót.

Mint ahogyan arról korábban itt az intézeti oldalon mi is beszámoltunk, harmadik alkalommal nyerte el Farkas Anett, harmadéves kommunikációtanár-tehetségfejlesztő tanár szakos hallgató az Egyetem által meghirdetett  oktatási asszisztens demonstrátori kinevezést, melynek keretében a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken dr. habil. Széchenyi Ágnes kurzusait támogatja.

Anett először azért jelentkezett demonstrátornak, hogy elmélyítse a tanár szakon megszerzett tapasztalatait, idővel azonban ennél jóval több, mondhatni gazdagító hatású lett a társulás, melynek külön előnye, hogy a tanszék egykori BA-s hallgatójaként jól ismeri az itt folyó munkát, a tanegységeket és a kurzusok teljesítéséhez szükséges követelményeket. Már az együttműködés kezdetén közös célul tűzték ki a tanárnő által tartott előadások és szemináriumok szemléltetőanyagainak kiszélesítését PowerPoint prezentációkkal, videókkal, képekkel, megkönnyítve ezáltal a hallgatók számára a tananyag befogadását.

Fontossá lett az elméleti ismeretek átadásán túl a kompetenciafejlesztés is, különösen a kommunikációs- és szociális kompetenciák alakítása. Így az órákon hangsúly van egyebek mellett a diákok előadókészségének, véleményformálásának, kritikai és empátiás érzékének, valamint együttműködési készségének a fejlesztésén. Anett az előző félévben a Kultúraközi kommunikáció II. c. tárgy hallgatóinak TDK szereplését és arra való felkészülését is segítette, például létrehozott számukra a közösségi oldalon egy felületet, hogy az információt még hatékonyabban és azonnali reakcióval tudják megosztani egymással. „Úgy gondolom, hogy szakmailag ez egy óriási lehetőség nekem, hogy olyan oktató mellett dolgozhatok, mint Széchenyi Ágnes tanárnő, akinek a hallgatóbarát hozzáállása és szakmai felkészültsége mintaként szolgál számomra. Az elmúlt félévben hat alkalommal is tarthattam órát a hallgatóknak tanárnő felkérésére. Igazán büszke vagyok arra, hogy ekkora bizalmat kaptam tőle."

S hogyan is működik mindez a gyakorlatban? Az órák témáját, az előadások, kiadott szakirodalmak anyagát mindig előre egyeztetik. Ebben a félévben is igyekeznek változatos munkaformákat alkalmazni, olykor még az előadásokon is, például csoportmunkát vagy páros munkát. Merthogy a felsőoktatásban is érdemes a frontális órák mellett ilyen órákat is tartani, hiszen sokkal színesebbé, élményszerűbbé teszi azokat.

A hallgatóknak pedig (főleg kommunikáció szakon) könnyebben befogadhatóak lesznek az ismeretek, például tudja majd a Rákosi-korszak sajtóját egy-egy képhez, videóhoz társítani. Kezébe veheti a Magyar Nemzet 1956-os címlapját vagy a Borsszem Jankó közel 130 évvel ezelőtti példányszámait. Emellett csoportmunkában segítséget kap a szakirodalmak, tanulmánycikkek megértésére és elemzésére is.

A kiselőadások révén az előadói készségük is fejlődik. Megtanulják, hogy mekkora betűméretet, milyen háttérrel érdemes készíteni, hogyan szelektálják ki a lényeget a diára, vagy mekkora hangerővel adjanak elő. Ezáltal egyre magabiztosabb előadókká válnak. Tanárnővel fontosnak tartjuk, hogy az aktuális közéleti témákról is megkérdezzük a hallgatók véleményét, megtanítsuk őket arra, hogy merjenek kritikusan gondolkozni, és hogyan fejezzék ki a véleményüket egy-egy témával kapcsolatban - mondja Anett, hozzátéve: "szerintem az efféle órák lehetőséget kínálnak arra, hogy a hallgatók a tananyagon túl olyan ismereteket is szerezzenek, amelyeket a későbbiekben is kamatoztatni tudnak. Például megírni egy kiváló szakdolgozatot, jól teljesíteni a szóbeli vizsgákon, majd az egyetemről kikerülve a munka világában is meg tudják állni a helyüket, jó kommunikátorként."

Demonstrátorunk az idei félévben a Kutatószeminárium II. (A magyar társadalom képe a magyar filmtörténet tükrében) és A média társadalomtörténete II. c. tárgyaknál segíti Széchenyi Ágnes oktatói tevékenységét. Más mellett véleményezi a hallgatók kiselőadásait, prezentációkkal, digitalizálással támogatja tanárnő egy-egy óráját. Továbbá a kutatószemináriumi csoportnak létrehozott egy Google + felületet, ahova az éppen aktuális szakirodalmakat, prezentációkat, valamint a hallgatók számára kötelezően megnézendő filmeket is feltölti.

Megtudtuk, hogy utoljára volt lehetősége elnyerni az oktatási asszisztens demonstrátori kinevezést, mert ebben a félévben tervezi, hogy befejezi mesterszakon a tanulmányait. Távolabbi tervei között szerepel, hogy felvételt nyerjen az Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájába, melyhez ezúton (és előre) is sok sikert kívánunk!

(Fotók: Kormos Ádám)


< Vissza