Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2016 őszi TDK Háziversenyek beszámolója

Utolsó módosítás: 2016. december 05.

Közzétette: Társadalomtudományi Intézet

Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Tanácsa és Tudományos Diákköri Bizottsága a héten rendezte az őszi TDK Házi Konferenciákat, melyre a Társadalomtudományi Intézet tanszékein november 28-án és 30-án került sor. Külön örömünkre szolgál, hogy diákjaink a közönség soraiban jóval a várakozások feletti létszámban jelentek meg, így fejezve ki a képzések és a tanszékek iránti elköteleződésüket.

Az előadások sorát hétfőn a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók nyitották, akik a Bibó István Politikatudományi Műhely biztosította keretek közt készültek a megmérettetésre. Boros Enikő dolgozata a 2016-os oroszországi parlamenti választásokról szólt, de mondhatni napi aktuális témát (Amerika jövője Donald Trump kezében) dolgozott fel a másik pályázó, Gergely Dorothy is (képünkön).

A Szociálpedagógia Tanszék nemzetközi konferenciáján két szekcióban hat egri, valamint egy-egy kolozsvári és marosvásárhelyi hallgató vett részt, ezzel is erősítve a három egyetem több évtizedre visszanyúló szakmai kapcsolatát, támogatva egyetemünk nemzetköziesítési törekvéseit. Az előadások színvonala - bár a témák kifejlettségét tekintve kétségkívül különböző stádiumban lévő dolgozatokról volt szó - messze megfelelt a szakmai követelményeknek. A konferencia hasznosnak volt tekinthető mind a tudományos tapasztalatok, mind a jövőbeli együttműködések szempontjából. A bírálóbizottság - melyet Szilágyi István és Ludányi Ágnes vezettek - végül Papp Vanda és Demény Dorina pályamunkáját (mindketten az EKE szociálpedagógus hallgatói) emelte az első helyre, míg harmadik helyezést Mészáros Orsolya, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és Fodor Rita, a BBTE, Babes-Bolyai Tudományegyetem hallgatói értek el.

A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék felolvasó ülése - ahogyan megnyitójában az elnök, Pólya Tamás fogalmazott - a pályázatok (témák) felől nézve minikonferencia, a pályázók és az érdeklődők számát tekintve viszont már kongresszus volt. A kérdésekkel teli, inspiráló és olykor sodró lendületű közel másfél óra két témának adott helyet: a miskolci dr. Ámbédkar Gimnázium fejlesztési-nevelési vállalkozásáról egy több szereplős kutatási projekt keretében kommunikáció- és médiatudomány illetve szabad bölcsészet szakos hallgatónk beszéltek, míg a verseny első helyezettje Dávid Dorottya a filmes feliratokat, azok kultúraközi perspektíváját és a címek fordításának sajátszerűségeit mutatta be.

Ezúton is köszönjük mindenki fáradságos munkáját, s köszönjük az Intézet tudományos munka iránt érdeklődő hallgatóinak a TDK-n való nagy számú részvételét is. Bízunk benne, jövőre még többen fel mernek vállalni olyan kutatási témákat, amiben szívesen elmélyülnének.

A pályámunkák rezüméi elérhetőek a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TDK-ra kiadott információs füzetében, és rövidesen letölthetőek lesznek saját intézeti honlapunk újonnan induló Tudományos Diákkör aloldaláról!

(Képeinket Dobó Marianna, Pacsuta István és Sütő Gergő készítették.)

* * *

Első helyezést elért dolgozatok (tanszékenként, az említés sorrendjében)

  • Boros Enikő: A 2016-os oroszországi parlamenti választások. Választási körkép Jekatyerinburgban (témavezető: dr. Horváth Ágnes, főiskolai tanár)
  • Gergely Dorothy Loretta: Amerika jövője Donald Trump kezében (témavezető: dr. Gyarmati István, egyetemi docens)
  • Papp Vanda: Felsőoktatásban résztvevő fogyatékkal élő hallgatók vélekedése saját integrációjukról (témavezetők: Pacsuta István, adjunktus – Kolozsvári Csaba, tanársegéd)
  • Demény Dorina: Kisiskoláskorúak szociális készségei, a devianciában való veszélyeztetettség tükrében - a szociálpedagógia szemszögéből (témavezető: dr. Hadnagy József, főiskolai docens)
  • Dávid Dorottya Éva: Filmes feliratok kultúraközi perspektívában (témavezető: dr. Pólya Tamás egyetemi docens)

< Vissza