Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Képzéseink

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 05.

Ezen az oldalon a Társadalomtudományi Intézet tanszékei által gondozott képzések leírását találja.

A Társadalomtudományi Intézet képzési palettája a mai magyar felsőoktatás Ba és MA képzési szintjét fedi le.

Amennyiben az egyes szakok részletes tanulmányi programjára (az ott teljesítendő vizsgák, szakmai gyakorlatok, stb. rendjére) kíváncsi, kérjük kattintson a szak nevére a bal oldali menüsoron.

 

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA MA

A képzés célja olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles szociálpedagógus (angol nyelvű megjelölése: MA in Social Pedagogue)
Képzési idő: 4 félév

 

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak szociálpedagógusi tevékenység ellátására, a gyermek és ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáinak kezelésére, s támogatni tudják a fiatalokat és azok családjait, csoportjait és közösségeit az életvezetési problémák megoldásában (más mellett mint családgondozó, hivatásos pártfogó, szociális ügyintéző).

Választható szakirányok:
- kriminálpedagógiai
- tanácsadó
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szociálpedagógus (angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue)
Képzési idő: 6+1 félév

 

Szakirányú továbbképzési szak


 

CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDŐ PEDAGÓGUS

A cél olyan pedagógusok képzése, akik képesek az oktatási és nevelési intézményben gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint rendszerszemléletükből adódóan alkalmasak intervenciókra a gyermek-család diádok egységében. Akik készek a család- és gyermekvédelmi munlát segítő szak- és szakmai szolgáltatást biztosító intézményekkel együttműködni; akik működési területükön a jogi és etikai normákat betartják és betartatják.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: társadalomismeret, pszichológia, szociális munka, szociálpedagógia, jogtudomány
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: család és gyermekvédő pedagógus
Képzési idő: 2 félév (180 óra)

 

 


< Vissza