Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉS

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 07.

Programfelelős: Tóth Helga, mesteroktató, szakfelelős

 A Család- és Gyermekjóléti Központok szociális segítői számára Egerben is indul az óvodai iskolai szociális segítő képzés, melyet a 81/2004. (IX. 18.) az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló ESzCsM rendelet említ.

Részletes információk, jelentkezési lap, az alábbi linken érhető el: Ide kattintva

 

A képzésről, jelentkezés feltételekről bővebben itt olvasható

 

Jelentkezési feltétel:Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos-és egészségtudomány vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél. 

 

Képzési idő: 2félév (150óra)

Megszerzendő kreditek száma: 60kredit

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: óvodai és iskolai szociális segítő

 

A képzési program rövid tartalma, fontosabb információk: A képzés célja:olyan szakemberek képzése, akik megismerik a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére nyújtandó adekvát szakmai segítségnyújtás eszközeit, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat, továbbá jártassá válnak az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás preventív jellegű tevékenységtámogatásra.

 

Szakmai kompetenciák:

Tudása:-tudományosan megalapozott ismeretekkel rendelkezik a szociális professzió alapjairól, a társadalmi és szociális problémák keletkezéséről;-tisztában van a szociális segítő tevékenység színtereivel, az óvodai és iskolai szociális segítés lehetőségeivel;-korszerű ismeretekkel rendelkezik a csoportmunka és a közösségi szociális munka módszereiről;-elsajátította az óvodai és iskolai szociális segítés gyakorlati alapjait.Képességei:

 

 

Képes:-a gyermekeket és a fiatalokat veszélyeztető problémákat felismerni;-igény-és szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, problémáknak a rendszerszintű elemzésére;-szakmai mérlegelésre, bizalom kialakítására, hatékony kommunikációra;-a csoportmunka és a közösségi szociális munka alapvető eljárásainak alkalmazására.

 

Attitűdje:-nyitott az új módszertani megközelítések iránt;-interdiszciplináris és interprofesszionális szemlélettel rendelkezik;-szakmailag igényes, és rendelkezik minőségtudattal.

 

Autonómiája és felelőssége:A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók-hatékonyan részt vegyenek a szakmai koncepciók értékelésében;-felelősséget vállaljanak az óvodai és iskolai szociális tevékenység elméleti-módszertani megalapozásáért;-tudatosítsák és betartsák a kompetenciahatárokat.

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

-A szociális professzió alapjai: 8 kredit

-Az óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység feladatrendszere: 12 kredit

-Szociális csoportmunka: 15 kredit

-Közösségi szociális munka: 9 kredit

-Szakmai gyakorlat: 6 kredit

-Legalább 15 óra csoportos szupervízióval támogatott 50 órás terepgyakorlat köznevelési intézményekben, egy család-és gyermekjóléti központ által biztosított tereptanár szakmai irányításával.

-Szakdolgozat: 10 kredit

 

 


< Vissza