Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szociálpedagógia, óvodai és iskolai szociális segítés

Utolsó módosítás: 2020. december 10.

A Szociálpedagógia Tanszéken zajló kiemelt jelentőségű kutatások részletes, informatív leírása

A Tanszékünkön az egyéni kutatási területeken túl (ezek felsorolását a tanszékek tudományos munkáját bemutató lapon találják) igyekszünk nagyobb léptékű, minden oktató érdeklődésének megfelelő kutatási területeket megcélozni.

1) A közelmúltban nem egy nagymintás, több társadalomtudományi területet felölelő kutatást folytattunk, melyek eredményei konferenciák előadásaiként folyóiratokban, közös tanulmánykötetben is megjelentek. Ezen felül törekszünk a kutatási eredmények oktatásban történő hasznosítására, előadásainkon gyakran utalunk ezekre a munkákra. Ilyen vizsgálat volt a hátrányos helyzet és a digitális egyenlőtlenség kapcsolatát megvilágító nagy lélegzetvételű felmérés, melyet pályázati forrásból finanszíroztunk.


2) A 2015/2016-os tanév fontos mozzanata egy hallgatók közreműködésével zajló beavatkozás, mely során egy hátrányos helyzetű térség oktatási intézményében vonultattuk fel a szociálpedagógus eszköztárát, és mértük ennek hatását. Ezt követően konferencián és egy hamarosan megjelenő közös tanulmánykötetben foglaltuk össze a módszertani elemeket és a tapasztalatokat. Látható, hogy - amennyiben lehetőség van rá - a hallgatókat is igyekszünk bevonni a kutatói tevékenységbe. Ez ösztönözte, hogy a tanszékünk létrehozott egy kutatókört, mely a hátrányos helyzet köré szervezi a kutatások tematikáját: TDK munkák, szemináriumi dolgozatok, kutatások születnek a hallgatók és oktatók közös munkája során.


3) 2017 őszére elkészült egy tervezett nagymintás vizsgálat mérőeszköze, s zajlik a mintavétel és a lekérdezés, adatbázisunk folyamatosan bővül. A Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel ápolt jó kapcsolatunknak köszönhetően a kutatás - a földrajzi keretek kiterjesztése révén - egy nemzetközi összehasonlító vizsgálattá fejlődött. Az adatbázis PhD hallgatók és szakdolgozóink munkáját segíti, ebben a témában félévről félévre készülnek dolgozatok.


4) A tanszékhez szorosabban kötődő Egri Roma Szakkollégium kutatásait is megemlítjük. A korábbi pályázati ciklusnak megfelelően készítettünk - egy roma identitásvizsgálatot, melynek folytatása TDK munkában és  pályázat(ok)ban a továbbiakban is tetten érhető.

Továbbá ehhez kapcsolódóan számos publikációnk jelent meg tutorálás, mentorálás témakörében.

A közelmúltban lezárult ciklus eredményeként számos publikáció, tanulmány készült a szakkollégium támogató funciójáról, azaz vizsgálatunk fókuszában a szakkollégium által kínált erőforrások álltak.

Az év elején indult újabb ciklus, mely megváltozott keretek között működteti a szakkollégiumot egy igényfelméréssel indult, melynek eredményeit beépítettük a szakkollégium éves programjába.

 


 

5) Jelen pillanatban a "Hátrányos Helyzet Kutatóműhely" nevet viselő munakcsoport egy Észak-magyarországi térségre kiterjedő vizsgálatot folytat, melynek fő célkitűzése a térségben zajló beavatkozási programok hatékonyságának mérése, továbbá a hátrányos helyzetről alkotott kép megrajzolása. Ennek eredményei folyamatosan kerülnek pulikálásra.


< Vissza