Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kutatási témák, szakmai-ágazati kapcsolatok

Utolsó módosítás: 2019. október 05.

Ezen az oldalon az Intézethez (és oktatóinkhoz) köthető, egyéni vagy szervezett tudományos keretek közt zajló kutatási programokról, valamint az egyes szervezeti egységek tudományos kapcsolatairól nyújtunk információt.

A lap – a téma főoldalán és a kereső kifejezések alatt – az Intézethez tartozó tanszékeken kutatócsoport vagy műhely keretében zajló tudományos tevékenységekről számol be. Azokat a fontosabb kutatási irányokat és ezek eredményeit jegyzi, melyek egyfelől szorosan illeszkednek a Kar illetve az Egyetem stratégiai céljaihoz, másfelől szervezetten, vagy pályázat adta keretek közt vagy hazai/nemzetközi tudományos együttműködésben valósulnak meg.
Számos más(ik) téma és érdeklődési terület is megjelenik ugyanakkor kollégáink tudományos működésében, melyek feldolgozása leginkább egyéni úton, feltáró jellegű kutatómunkával történik. Amennyiben ezekre vagy oktatóink szakmai életútjára kíváncsi, az ilyen információkat a „Tanszékeink és oktatóink" menüpontban az egyes oktatói névjegyeken belül találja.

Tanszékeink tudományos munkája

 

* * *

A Szociálpedagógia Tanszéken futó kutatási programok többnyire egyéni indíttatásúak, a témák - azon felül, hogy szorsan illeszkednek a képzés irányadó tartalmához - mindenekelőtt oktatóink szakmai érdeklődését tükrözik:
a) segítők érték és attitűdvizsgálata
b) pályaszocializáció, és szakmai identitás
c) csoportmunka lehetőségei a szociálpedagógus képzésben
d) közösségek szervezésének és működtetésének módszertani sajátosságai
e) az önismereti munka sajátosságai a képzésben
f) tanulási folyamat segítésének lehetőségei
g) hátrányos helyzet és a megküzdési stratégiák vizsgálata
h) a szociálpedagógia nemzetközi trendjei
i) a film, mint eszköz szerepe a szociálpedagógus tevékenységében
j) felsőoktatásban lévő hallgatók értékvizsgálata

A jelenleg is zajló és a közelmúltban lezárt "össz-tanszéki kutatásainkat" nagyrészt a hátrányos helyzet köré rendeztük. A hátrányos helyzetet generáló és megerősítő tényezők feltárásán túl a lehetséges kitörési pontokat, sikeres mobilitási stratégiákat szeretnénk feltérképezni. Kutatásaink eredményeit igyekszünk az oktatásban is megjeleníteni, tananyagok, kurzusok születnek a publikációk mellett. Hasonlóan fontos törekvésünk, hogy a hallgatók tudományos érdeklődését, szakmai ismereteit is megjelenítsük a kutatások során. Ezek eredményeként a közelmúltban két tanulmánykötetünk jelentettünk meg.

 

Jelenleg a "Hátrányos Helyzet Kutatóműhely" nevet viselő munakcsoport egy Észak-magyarországi térségre kiterjedő vizsgálatot folytat, melynek fő célkitűzése a térségben zajló beavatkozási programok hatékonyságának mérése. Ennek eredményei várhatóan a következő év elején kerülnek pulikálásra.

 

 

A Tanszék főbb hazai és nemzetközi ágazati-szakmai és tudományos kapcsolatai:

- MTA Köztestület
- MTA Pedagógiai Bizottság, Szociálpedagógia Albizottság
- MRK Társadalomtudományi Bizottság
- Magyar Filozófiai Társaság
- Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
- Pszichológiai Társaság
- Pszichológus Kamara
- Magyar Hipnózis Egyesület
- Magyar Pszichodráma Egyesület
- Imágó Egyesület
- EMDR Egyesület
- Magyar Daseinanalitikai Egyesület
- Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület
- Logoterápia Alapítvány
- Viktor Frank Institut
- FESET tagjelöltség


< Vissza