Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szociálpedagógia, szociális munka

Utolsó módosítás: 2016. november 16.

A Szociálpedagógia Tanszéken zajló kiemelt jelentőségű kutatások részletes, informatív leírása

A Tanszékünkön az egyéni kutatási területeken túl (ezek felsorolását a tanszékek tudományos munkáját bemutató lapon találják) igyekszünk nagyobb léptékű, minden oktató érdeklődésének megfelelő kutatási területeket megcélozni.

1) A közelmúltban nem egy nagymintás, több társadalomtudományi területet felölelő kutatást folytattunk, melyek eredményei konferenciák előadásaiként folyóiratokban, közös tanulmánykötetben is megjelentek. Ezen felül törekszünk a kutatási eredmények oktatásban történő hasznosítására, előadásainkon gyakran utalunk ezekre a munkákra. Ilyen vizsgálat volt a hátrányos helyzet és a digitális egyenlőtlenség kapcsolatát megvilágító nagy lélegzetvételű felmérés, melyet pályázati forrásból finanszíroztunk.


2) A 2015/2016-os tanév fontos mozzanata egy hallgatók közreműködésével zajló beavatkozás, mely során egy hátrányos helyzetű térség oktatási intézményében vonultattuk fel a szociálpedagógus eszköztárát, és mértük ennek hatását. Ezt követően konferencián és egy hamarosan megjelenő közös tanulmánykötetben foglaltuk össze a módszertani elemeket és a tapasztalatokat. Látható, hogy - amennyiben lehetőség van rá - a hallgatókat is igyekszünk bevonni a kutatói tevékenységbe. Ez ösztönözte, hogy a tanszékünk létrehozott egy kutatókört, mely a hátrányos helyzet köré szervezi a kutatások tematikáját: TDK munkák, szemináriumi dolgozatok, kutatások születnek a hallgatók és oktatók közös munkája során.


3) 2016 őszére elkészült egy tervezett nagymintás vizsgálat mérőeszköze, s zajlik a mintavétel és a lekérdezés szervezése. A Kolozsvári Egyetemmel ápolt jó kapcsolatunknak köszönhetően a kutatás - a földrajzi keretek kiterjesztése révén - egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat lesz.


4) A tanszékhez szorosabban kötődő Egri Roma Szakkollégium kutatásait is megemlítjük. Egy éve került lezárásra - a korábbi pályázati ciklusnak megfelelően - egy roma identitásvizsgálat, melynek folytatása TDK munkában és  pályázat(ok)ban a továbbiakban is tetten érhető.


< Vissza