Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Társadalomismereti Tanszék

Utolsó módosítás: 2019. október 05.

A 68/2018. (VI.20.) sz. 2018. július 1. napján hatályba lépő határozatával a Szenátus támogatta a Társadalomismereti Tanszék megalapítását a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetében.

A Társadalomismereti Tanszék 2018. július 1-jével alakult. Az általános értelemben vett társadalomismereti tárgyak oktatásáért felelős szervezeti egység. Prioritásként kezeljük a társadalomismereti tárgyak fejlesztését és a társadalomtudomány aktuális eredményeinek bemutatását Ezen kívül a tanszék olyan társadalomtudományi képzési és kutatási programok kidolgozására törekszik, amelyek megalapozzák és szervesen kiegészítik a Szociálpedagógia Tanszék oktatási és kutatási profilját. Ennek megfelelően a Társadalomismereti Tanszék kiemelt célkitűzése a szociálpedagógia mesterképzés tudományos hátterének, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének a fejlesztése.

 

Kutatási tevékenység


A tanszék munkatársainak kutatási tevékenysége elsősorban négy területre koncentrálódik: (1) A leszakadó térségek, perifériák gazdasági-társadalmi helyzete, munkaerő-piaci folyamatai; (2) A humán ellátórendszer működése, szociálpolitikai összefüggései; (3) Döntési folyamatok (központi és önkormányzati), vis maior, tervezéselméletek, tervezési gyakorlatok; (4) A szociálpedagógia társadalomelméleti, tudománytörténeti, szakmaelméleti, nevelésfilozófiai és etikai dimenziói.

 

Oktatási tevékenység


A tanszék többek közt a következő tárgyak oktatását látja el: Társadalmi alapismeretek; Bevezetés a szociológiába; Társadalom- és szociálpolitika; Gyermek- és ifjúságvédelem; Települési szociálpolitikai stratégiatervezés; Regionális politika; Kisebbségi közösségek és többségi társadalom; Helyi hatalom és politika; Ifjúságpolitika; Bevezetés a politikatudományba; Az EU integráció alapkérdései; A szociális professzió alapjai; Szociálpedagógia elméletek; Nevelésfilozófiai irányzatok, stb.

 

Együttműködés folyóirat szerkesztésében


Letölthető lapszámok és információk szerzőknek: Szociálpedagógia


2017/3-4 Diskurzusok, horizontok http://real-j.mtak.hu/10761/ (külső link)

 

Megbízott tanszékvezető: Dr. Sárkány Péter, egyetemi tanár
A tanszék elérhetősége: B épület , III. emelet 308
e-mail: simon.leticia@uni-eszterhazy.hu


< Vissza