Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Utolsó módosítás: 2017. február 04.

Jól megalapozott, erős gyakorlati tudás az újságírás, a televíziózás-rádiózás és a PR-világa iránt érdeklődőknek

Az egri Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék elméletileg jól megalapozott, erős gyakorlati tudást és olyan készségeket nyújt a hallgatóinak, amelyek nemcsak a média világában kamatoztathatók, hanem bármilyen, elsőrangú kommunikációs készséget, talpraesettséget és intelligenciát igénylő pozícióban is. Akit érdekel, hogy a kommunikáció milyen tudományágakkal tart szoros kapcsolatot, hogy a médiában miért jók a rossz hírek, hogy a reklám miért nélkülözhetetlen, az bízvást választhatja tanszékünket, hiszen a képzési és oktatási struktúra éppen ezen a „három lábon" áll: a kommunikáció, a média és a reklám világának hármassága köszön vissza tanegységeinkből.

Képzésünk története egybeesik a kommunikáció országszerte tapasztalható felfutásával: 1996-ban a dr. Hidy Pálné vezette Közművelődési Tanszék égisze alatt kezdődött néhány kommunikációs és média tanegység oktatása; a legelső oktatók közé tartozott DR. SZÉCHENYI ÁGNES, aki ma is aktív részese a munkának, a tanszék habilitált főiskolai tanára. A közművelődési ruhát azonban hamar kinőtte a képzés: két év elteltével megalakult a Kommunikáció Tanszék, melynek első vezetője – dr. Zám Éva főigazgató hívásának eleget téve – MARTIN JÓZSEF lett, helyettese pedig DR. VARGA GYULA.

Mind a kommunikációs, mind a média ismeretek viszonylag rövid tudományos előéletre tekinthettek vissza, ezért az új ismeretanyagok intézményi oktatási rendjének kialakítása időbe telt. Egy ideig két tanszék keretében folyt az oktatás, ám 2009-től ismét összenőtt, ami összetartozik, vagyis ettől kezdve a tanszék immár a mai nevével jelent meg, nevével is jelezve a kommunikáció és a média szoros elméleti és gyakorlati összetartozását. Több mint tíz évi tanszékvezetés után, a nyugdíjkorhatárt elérve, Martin József leköszönt a tanszékvezetésről, utóda DR. PÓLYA TAMÁS, a Pécsi Tudományegyetem akkor már nevet szerzett fiatal kutatója lett.

A tanszéki történet első tíz évének talán legfontosabb jellemzője, hogy az igen népes évfolyamok, nappali és levelező képzésében a főbb irányokat tekintve kialakult a képzés mai struktúrája. A kommunikáció elméleti alapvetését dr. Pólya Tamás közvetítette a hallgatóknak, a médiatörténet gazdái dr. Széchenyi Ágnes és DR. BUZINKAY GÉZA (két országos hírű sajtótörténész) lettek, a főiskolai padokból a tanári katedrára átlépő és ott a helyét hamar megtaláló CSÉPÁNYI ZSOLT pedig a marketing és a reklám világába vezette be a hallgatókat. A gyakorlati képzés követte-követi a médiaágakat: a Martin József által oktatott tanegységek középpontjában az írott sajtó műfajai, a média és a társadalom jelenkori összefüggései, a nemzetközi sajtó irányzatai álltak, a rádiós és televíziós képzést DR. HERZOG CSILLA alakította ki, s irányításával a főiskolai infrastruktúra használata nyomán hallgatóink országos mércével mérve is kiemelkedő lehetőséget kaptak a gyakorlati médiamunkára.

Utóbb helyet kapott képzésünkben a legfiatalabb médiaág, az új média tanulmányozása és vele együtt az online újságírás is. Hallgatóink – a duális képzésekhez hasonlóan - napi szinten látják el különböző tartalmakkal a Líceum Televízió, a Líceumi Paletta és az intézmény egyéb online felületeit.
Az elmúlt másfél évtizedben a tanszék munkatársai nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy minden szemeszterben adódjon lehetőség bel- és külföldi tanulmányi kirándulásokra. Ezek elsődleges célja az volt, hogy hallgatóink tapasztalatokat szerezzenek a szakirányukhoz kapcsolódó intézmények működéséről és az ott dolgozók napi szintű feladatairól, ám e programok révén a tanszék kapcsolati rendszerét is sikerült nagyban kibővíteni.

Talán ezeknek is köszönhető, hogy végzett hallgatóinkat ugyanúgy megtalálni a helyi és regionális médiumoknál, mint az országos sajtóban és televízióknál, pl. Heves Megyei Hírlap, Új Néplap, Rádió Eger, FM7, TV Eger, Miskolc Televízió, Ózdi Városi Televízió, TV 2, ATV, Hír TV, origo.hu, HWSW, stb. A kommunikáció szakos diplomával ma számtalan helyen biztosított az elhelyezkedés, tisztességes fizetésért.

Képzéseinkről és a szakon végzők elhelyezkedési lehetőségeiről a Képzések menüpont alatt és az Egyetem felvételizőknek szóló csatornáin szolgálunk bővebb információkkal. Itt annyit jegyeznénk meg, hogy a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéknek otthont adó Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar diplomásainak munkaerő-piaci lehetőségei az átlagosnál jóval meggyőzőbbek. A felmérésekből az is kitűnik, hogy az idegen nyelvet jól beszélő friss diplomások elhelyezkedési esélyei és a munkaerőpiacon való szabad mozgásuk is lényegesen nagyobb fokú a gyengébb idegen nyelvi felkészültséggel rendelkezőkénél. Ezt figyelembe véve, a nyelvtudás fejlesztése érdekében kínálunk hallgatóinknak szabadon választható angol nyelvű kurzusokat is, illetve ösztönözzük őket az Egyetem külföldi diákcsere-kapcsolataiban - a kommunikációtudomány keretében Belgiumban, Hollandiában, Törökországban - történő minél aktívabb részvételre.

Mindenekelőtt olyanok jelentkezését várjuk, akik nagy elszántsággal és szorgalommal, az új ismeretekre és a nyelvtanulásra is nyitottan szeretnének elmélyülni a média tanulmányozásának és gyakorlatának világában Magyarország egyik dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézményében és egyik leghangulatosabb városában.

A találkozás reményével: a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék munkatársai

 


< Vissza